โปรโมชั่น

เเพ็กเกจ ราคา (บาท) เฉลี่ยต่อกรอบ (บาท)
บุคคลทั่วไป 1 กรอบ (กรอก 1 *คีย์ออกใบเสร็จ) 300

300

สมาชิกวารสารธรรมนิติ 1 กรอบ (กรอกรหัส 01, 02, 03 *คีย์ออกใบเสร็จ) 250

250

สมาชิกวารสารธรรมนิติ 4 กรอบ 1,000

250

บริษัททั่วไป 4 กรอบ 1,200

300

10 กรอบ (สมาชิกวารสารธรรมนิติ) 2,500

250

10 กรอบ (บุคคลทั่วไป) 3,000

300

50 กรอบ (สมาชิกวารสารธรรมนิติ) 12,500

250

50 กรอบ (บุคคลทั่วไป) 15,000

300

10 กรอบ ไม่รับหนังสือพิมพ์ 1,400

140

*เงื่อนไข: แพคเกจที่ซื้อมีอายุ 1 ปีปฎิทิน