โปรโมชั่น

เเพ็กเกจ ราคา (บาท) เฉลี่ยต่อกรอบ (บาท)
บุคคลทั่วไป 1 กรอบ (กรอก 1 *คีย์ออกใบเสร็จ) 300

300

สมาชิกวารสารธรรมนิติ 1 กรอบ (กรอกรหัส 01, 02, 03 *คีย์ออกใบเสร็จ) 250

250

สมาชิกวารสารธรรมนิติ 4 กรอบ 1,000

250

บริษัททั่วไป 4 กรอบ 1,200

300

สมาชิกวารสารธรรมนิติ 10 กรอบ 2,380

238

5 กรอบ รับฟรีสิทธิ์เป็นสมาชิกวารสาร CPD & ACCOUNT 1 ปี (ลงประกาศภายใน 30 ธ.ค.65) 1,500

300

10 กรอบ รับฟรีสิทธิ์หนังสือประมวลรัษฎากร ปี 2566 1 ชุด (ลงประกาศภายใน 30 ธ.ค.65) 3,000

300

20 กรอบ รับฟรีสิทธิ์เป็นสมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากร 1 ปี (ลงประกาศภายใน 30 ธ.ค.65) 6,000

300

*เงื่อนไข: แพคเกจที่ซื้อมีอายุ 1 ปีปฎิทิน