หนังสือพิมพ์ ข่าวผู้ถือหุ้น ฉบับล่าสุด

ฉบับที่ : 2133

21 ตุลาคม 2562

หนังสือพิมพ์ ข่าวผู้ถือหุ้น ฉบับที่ผ่านมา

First slide

ฉบับที่ : 2133

วันที่ : 21 ตุลาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2132

วันที่ : 18 ตุลาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2131

วันที่ : 17 ตุลาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2130

วันที่ : 16 ตุลาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2129

วันที่ : 15 ตุลาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2128

วันที่ : 14 ตุลาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2127

วันที่ : 11 ตุลาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2126

วันที่ : 10 ตุลาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2125

วันที่ : 09 ตุลาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2124

วันที่ : 08 ตุลาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2123

วันที่ : 07 ตุลาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2122

วันที่ : 04 ตุลาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2121

วันที่ : 03 ตุลาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2120

วันที่ : 02 ตุลาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2119

วันที่ : 01 ตุลาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2118

วันที่ : 30 กันยายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2117

วันที่ : 27 กันยายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2116

วันที่ : 26 กันยายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2115

วันที่ : 25 กันยายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2114

วันที่ : 24 กันยายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2113

วันที่ : 23 กันยายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2112

วันที่ : 20 กันยายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2111

วันที่ : 19 กันยายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2110

วันที่ : 18 กันยายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2019

วันที่ : 17 กันยายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2018

วันที่ : 16 กันยายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2017

วันที่ : 13 กันยายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2016

วันที่ : 12 กันยายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2015

วันที่ : 11 กันยายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2014

วันที่ : 10 กันยายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2013

วันที่ : 09 กันยายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2102

วันที่ : 06 กันยายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2101

วันที่ : 05 กันยายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2100

วันที่ : 04 กันยายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2099

วันที่ : 03 กันยายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2098

วันที่ : 02 กันยายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2097

วันที่ : 30 สิงหาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2096

วันที่ : 29 สิงหาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2095

วันที่ : 28 สิงหาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2094

วันที่ : 27 สิงหาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2093

วันที่ : 26 สิงหาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2092

วันที่ : 23 สิงหาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2091

วันที่ : 22 สิงหาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2090

วันที่ : 21 สิงหาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2089

วันที่ : 20 สิงหาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2088

วันที่ : 19 สิงหาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2087

วันที่ : 16 สิงหาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2086

วันที่ : 15 สิงหาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2085

วันที่ : 14 สิงหาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2084

วันที่ : 13 สิงหาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2083

วันที่ : 12 สิงหาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2082

วันที่ : 09 สิงหาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2081

วันที่ : 08 สิงหาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2080

วันที่ : 07 สิงหาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2079

วันที่ : 06 สิงหาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2078

วันที่ : 05 สิงหาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2077

วันที่ : 02 สิงหาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2076

วันที่ : 01 สิงหาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2075

วันที่ : 31 กรกฎาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2074

วันที่ : 30 กรกฎาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2073

วันที่ : 29 กรกฎาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2072

วันที่ : 26 กรกฎาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2071

วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2070

วันที่ : 24 กรกฎาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2069

วันที่ : 23 กรกฎาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2068

วันที่ : 22 กรกฎาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2067

วันที่ : 19 กรกฎาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2066

วันที่ : 18 กรกฎาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2065

วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2064

วันที่ : 16 กรกฎาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2063

วันที่ : 15 กรกฎาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2062

วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2061

วันที่ : 11 กรกฎาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2060

วันที่ : 10 กรกฎาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2059

วันที่ : 09 กรกฎาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2058

วันที่ : 08 กรกฎาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2057

วันที่ : 05 กรกฎาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2056

วันที่ : 04 กรกฎาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2055

วันที่ : 03 กรกฎาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2054

วันที่ : 02 กรกฎาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2053

วันที่ : 01 กรกฎาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2052

วันที่ : 28 มิถุนายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2051

วันที่ : 27 มิถุนายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2050

วันที่ : 26 มิถุนายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2049

วันที่ : 25 มิถุนายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2048

วันที่ : 24 มิถุนายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2047

วันที่ : 21 มิถุนายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2046

วันที่ : 20 มิถุนายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2045

วันที่ : 19 มิถุนายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2044

วันที่ : 18 มิถุนายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2043

วันที่ : 17 มิถุนายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2042

วันที่ : 14 มิถุนายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2041

วันที่ : 13 มิถุนายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2040

วันที่ : 12 มิถุนายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2039

วันที่ : 11 มิถุนายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2038

วันที่ : 10 มิถุนายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2037

วันที่ : 07 มิถุนายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2036

วันที่ : 06 มิถุนายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2035

วันที่ : 05 มิถุนายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2034

วันที่ : 04 มิถุนายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2033

วันที่ : 03 มิถุนายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2032

วันที่ : 31 พฤษภาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2031

วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2030

วันที่ : 29 พฤษภาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2029

วันที่ : 28 พฤษภาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2028

วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2027

วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2026

วันที่ : 23 พฤษภาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2025

วันที่ : 22 พฤษภาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2024

วันที่ : 21 พฤษภาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2023

วันที่ : 20 พฤษภาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2022

วันที่ : 17 พฤษภาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2021

วันที่ : 16 พฤษภาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2020

วันที่ : 15 พฤษภาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2019

วันที่ : 14 พฤษภาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2018

วันที่ : 13 พฤษภาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2017

วันที่ : 10 พฤษภาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2016

วันที่ : 09 พฤษภาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2015

วันที่ : 08 พฤษภาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2014

วันที่ : 07 พฤษภาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2013

วันที่ : 06 พฤษภาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2012

วันที่ : 03 พฤษภาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2011

วันที่ : 02 พฤษภาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2010

วันที่ : 01 พฤษภาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 2009

วันที่ : 30 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2008

วันที่ : 29 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2007

วันที่ : 28 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2006

วันที่ : 27 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2005

วันที่ : 26 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2004

วันที่ : 25 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2003

วันที่ : 24 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2002

วันที่ : 23 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2001

วันที่ : 22 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2001

วันที่ : 22 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2001

วันที่ : 22 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2001

วันที่ : 22 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2001

วันที่ : 22 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2001

วันที่ : 22 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2001

วันที่ : 22 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2001

วันที่ : 22 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2001

วันที่ : 22 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 2000

วันที่ : 21 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 1999

วันที่ : 20 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 1999

วันที่ : 20 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 1998

วันที่ : 19 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 1998

วันที่ : 19 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 1998

วันที่ : 19 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 1997

วันที่ : 18 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 1997

วันที่ : 18 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 1997

วันที่ : 18 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 1996

วันที่ : 17 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 1996

วันที่ : 17 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 1996

วันที่ : 17 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 1995

วันที่ : 16 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 1994

วันที่ : 15 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 1993

วันที่ : 14 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 1992

วันที่ : 13 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 1992

วันที่ : 13 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 1991

วันที่ : 12 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 1991

วันที่ : 12 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 1990

วันที่ : 11 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 1990

วันที่ : 11 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 1989

วันที่ : 10 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 1989

วันที่ : 10 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 1988

วันที่ : 09 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 1988

วันที่ : 09 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 1987

วันที่ : 08 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 1986

วันที่ : 07 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 1986

วันที่ : 07 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 1985

วันที่ : 06 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 1985

วันที่ : 06 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 1984

วันที่ : 05 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 1984

วันที่ : 05 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 1983

วันที่ : 04 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 1982

วันที่ : 03 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 1981

วันที่ : 02 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 1980

วันที่ : 01 เมษายน 2562

First slide

ฉบับที่ : 1979

วันที่ : 31 มีนาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1978

วันที่ : 30 มีนาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1977

วันที่ : 29 มีนาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1976

วันที่ : 28 มีนาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1975

วันที่ : 27 มีนาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1974

วันที่ : 26 มีนาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1973

วันที่ : 25 มีนาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1972

วันที่ : 24 มีนาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1971

วันที่ : 23 มีนาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1970

วันที่ : 22 มีนาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1969

วันที่ : 21 มีนาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1968

วันที่ : 20 มีนาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1967

วันที่ : 19 มีนาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1966

วันที่ : 18 มีนาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1965

วันที่ : 17 มีนาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1964

วันที่ : 16 มีนาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1963

วันที่ : 15 มีนาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1962

วันที่ : 14 มีนาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1961

วันที่ : 13 มีนาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1960

วันที่ : 12 มีนาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1959

วันที่ : 11 มีนาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1958

วันที่ : 10 มีนาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1957

วันที่ : 09 มีนาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1956

วันที่ : 08 มีนาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1955

วันที่ : 07 มีนาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1954

วันที่ : 06 มีนาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1953

วันที่ : 05 มีนาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1952

วันที่ : 04 มีนาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1951

วันที่ : 03 มีนาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1950

วันที่ : 02 มีนาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1949

วันที่ : 01 มีนาคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1948

วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2562

First slide

ฉบับที่ : 1947

วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2562

First slide

ฉบับที่ : 1946

วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2562

First slide

ฉบับที่ : 1945

วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2562

First slide

ฉบับที่ : 1943

วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2562

First slide

ฉบับที่ : 1942

วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562

First slide

ฉบับที่ : 1941

วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2562

First slide

ฉบับที่ : 1940

วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2562

First slide

ฉบับที่ : 1939

วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2562

First slide

ฉบับที่ : 1938

วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2562

First slide

ฉบับที่ : 1936

วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2562

First slide

ฉบับที่ : 1935

วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2562

First slide

ฉบับที่ : 1934

วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2562

First slide

ฉบับที่ : 1933

วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562

First slide

ฉบับที่ : 1932

วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2562

First slide

ฉบับที่ : 1931

วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562

First slide

ฉบับที่ : 1930

วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2562

First slide

ฉบับที่ : 1929

วันที่ : 09 กุมภาพันธ์ 2562

First slide

ฉบับที่ : 1928

วันที่ : 08 กุมภาพันธ์ 2562

First slide

ฉบับที่ : 1927

วันที่ : 07 กุมภาพันธ์ 2562

First slide

ฉบับที่ : 1926

วันที่ : 06 กุมภาพันธ์ 2562

First slide

ฉบับที่ : 1925

วันที่ : 05 กุมภาพันธ์ 2562

First slide

ฉบับที่ : 1924

วันที่ : 04 กุมภาพันธ์ 2562

First slide

ฉบับที่ : 1923

วันที่ : 03 กุมภาพันธ์ 2562

First slide

ฉบับที่ : 1922

วันที่ : 02 กุมภาพันธ์ 2562

First slide

ฉบับที่ : 1921

วันที่ : 01 กุมภาพันธ์ 2562

First slide

ฉบับที่ : 1920

วันที่ : 31 มกราคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1919

วันที่ : 30 มกราคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1918

วันที่ : 29 มกราคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1917

วันที่ : 28 มกราคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1915

วันที่ : 26 มกราคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1914

วันที่ : 25 มกราคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1913

วันที่ : 24 มกราคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1912

วันที่ : 23 มกราคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1911

วันที่ : 22 มกราคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1910

วันที่ : 21 มกราคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1909

วันที่ : 20 มกราคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1908

วันที่ : 19 มกราคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1907

วันที่ : 18 มกราคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1906

วันที่ : 17 มกราคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1905

วันที่ : 16 มกราคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1904

วันที่ : 15 มกราคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1903

วันที่ : 14 มกราคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1901

วันที่ : 12 มกราคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1900

วันที่ : 11 มกราคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1899

วันที่ : 10 มกราคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1898

วันที่ : 09 มกราคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1897

วันที่ : 08 มกราคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1896

วันที่ : 07 มกราคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1894

วันที่ : 05 มกราคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1893

วันที่ : 04 มกราคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1892

วันที่ : 03 มกราคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1891

วันที่ : 02 มกราคม 2562

First slide

ฉบับที่ : 1890

วันที่ : 01 มกราคม 2562

ขั้นตอนการลงประกาศ ข่าวผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประกาศ

มติทั่วไป ลงประกาศหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง ก่อนวันจัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

มติพิเศษ ลงประกาศหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง ก่อนวันจัดประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

หมายเหตุ: สำหรับประชุมรับรองงบการเงินประจำปี รอบระยะบัญชี ต้องนัดประชุมภายใน 4 เดือน

อัตราค่าลงประกาศ

...
แพคเกจ จำนวนกรอบ จำนวนเงิน หมายเหตุ
1 กรอบ 1 250.00 ราคากรอบละ 250 บาท
แพคเกจ 1 5 1,200.00 ราคากรอบละ 240 บาท
แพคเกจ 2 10 2,300.00 ราคากรอบละ 230 บาท
แพคเกจ 3 30 6,600.00 ราคากรอบละ 220 บาท
แพคเกจ 4 50 10,500.00 ราคากรอบละ 210 บาท
ads5