โปรโมชั่น

เเพ็กเกจ ราคา (บาท) เฉลี่ยต่อกรอบ (บาท)
1 กรอบ (สมาชิกวารสารธรรมนิติ) 250

250

1 กรอบ (บุคคลทั่วไป) 300

300

4 กรอบ (สมาชิกวารสารธรรมนิติ) 1,000

250

4 กรอบ (บุคคลทั่วไป) 1,200

300

10 กรอบ (สมาชิกวารสารธรรมนิติ) 2,380

238

10 กรอบ (บุคคลทั่วไป) 2,700

270

30 กรอบ (สมาชิกวารสารธรรมนิติ) 6,750

225

30 กรอบ (บุคคลทั่วไป) 7,650

255

50 กรอบ (สมาชิกวารสารธรรมนิติ) 10,650

213

50 กรอบ (บุคคลทั่วไป) 12,000

240

บริษัทเในเครือ 4 กรอบ 840

210

โปรโมชั่นสำหรับสมาชิกวารธรรมนิติ 199

199

*เงื่อนไข: แพคเกจที่ซื้อมีอายุ 1 ปีปฎิทิน