ขั้นตอนที่ 3 : ลงประกาศ

● เลือกเมนู ‘ลงประกาศ’ และเลือก ‘ลงประกาศ’ ในวันที่ที่ต้องการลงประกาศ

● กดเลือกรูปแบบกรอบ ลงประกาศกรอบเล็ก > 1 กรอบ ต่อ 1 บริษัท  (ใช้เครดิต 1 เครดิต) หรือ เลือกลงประกาศแบบเต็มหน้า ต่อ 1 บริษัท (ใช้เครดิต 4 เครดิต)

 

 

● โปรดเลือกประเภทของประกาศ และระบุชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วนที่ลงประกาศ

● เลือกไฟล์เพื่อลงประกาศ รองรับรูปแบบไฟล์ PDF และไฟล์รูปภาพ

● เลือก ‘บันทึกประกาศ’ จากนั้นระบบจะแสดงตัวอย่างประกาศ

● เลือกติ๊กถูกในกรอบสี่เหลี่ยม และกด ‘ยืนยันการลงประกาศ’ (ซึ่งจะไม่สามาถแก้ไขได้หลังจากนี้)

● หลังจากนั้น ให้เลือก ‘เสร็จสิ้น’