ค้นหาข้อมูลการลงประกาศ

ประกาศ บริษัท หน้าที่ ตำแหน่ง ประจำวันที่ ดูประกาศ
เรื่อง บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด หน้าที่ 10 ลำดับที่ 0 (ฉบับที่ 2294) วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เล่มที่ 1
เรื่อง บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด หน้าที่ 9 ลำดับที่ 0 (ฉบับที่ 2294) วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท ศรีมหาโชตะการช่าง จำกัด หน้าที่ 9 ลำดับที่ 27 (ฉบับที่ 2294) วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน) หน้าที่ 8 ลำดับที่ 26 (ฉบับที่ 2294) วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เล่มที่ 1
เรื่อง ประกาศเลิกห้างหุ้นส่วน หจก.ลลิสสา สปา หน้าที่ 8 ลำดับที่ 25 (ฉบับที่ 2294) วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมวิสามัญ เลิกบริษัท บริษัท เดอะเบดรูม สุวรรณภูมิ จำกัด หน้าที่ 8 ลำดับที่ 24 (ฉบับที่ 2294) วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เล่มที่ 1
เรื่อง ประกาศเลิกบริษัทจำกัด บริษัท เดอะเบดรูม สุวรรณภูมิ จำกัด หน้าที่ 8 ลำดับที่ 23 (ฉบับที่ 2294) วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บจก.ออร์ไมน์ (2018) หน้าที่ 7 ลำดับที่ 22 (ฉบับที่ 2294) วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บจก.เอสพีคอนกรีตอุบล หน้าที่ 7 ลำดับที่ 21 (ฉบับที่ 2294) วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท เซตเต้ เพคคาติ จำกัด หน้าที่ 7 ลำดับที่ 20 (ฉบับที่ 2294) วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท 3ดี อิเล็กทรอนิก จำกัด หน้าที่ 7 ลำดับที่ 19 (ฉบับที่ 2294) วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมวิสามัญ อนุมัติงบการเงิน - ชำระบัญชี บริษัท พี.เอ็น.พี ฮอส ปิทอล จำกัด หน้าที่ 6 ลำดับที่ 18 (ฉบับที่ 2294) วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท ซินเนอร์ยี่ ซิสเต็มส์ จำกัด หน้าที่ 6 ลำดับที่ 17 (ฉบับที่ 2294) วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท เกย์ดอน มอเตอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หน้าที่ 6 ลำดับที่ 16 (ฉบับที่ 2294) วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท กู๊ดวูด ออโต้เวอร์ค จำกัด หน้าที่ 6 ลำดับที่ 15 (ฉบับที่ 2294) วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท เฮอริเทจ มอเตอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด หน้าที่ 5 ลำดับที่ 14 (ฉบับที่ 2294) วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท มิลเลียนแนร์ ออโต้ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด หน้าที่ 5 ลำดับที่ 13 (ฉบับที่ 2294) วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด หน้าที่ 5 ลำดับที่ 12 (ฉบับที่ 2294) วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เล่มที่ 1
เรื่อง ประกาศลดทุน  บริษัท สยาม เดคโคเรทีฟ ฮาร์ดแวร์ อินดัสทรี จำกัด หน้าที่ 5 ลำดับที่ 11 (ฉบับที่ 2294) วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมวิสามัญ จ่ายเงินปันผล บริษัท ดับบลิว.ที.โพลีเทค จำกัด หน้าที่ 4 ลำดับที่ 10 (ฉบับที่ 2294) วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด หน้าที่ 4 ลำดับที่ 9 (ฉบับที่ 2294) วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท เฮฮา พาทัวร์ จำกัด หน้าที่ 4 ลำดับที่ 6 (ฉบับที่ 2294) วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท เจ แอนด์ ที เวลดิ้ง ซัพพลาย จำกัด หน้าที่ 4 ลำดับที่ 5 (ฉบับที่ 2294) วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ แอดไวเซอร์รี่ จำกัด หน้าที่ 3 ลำดับที่ 4 (ฉบับที่ 2294) วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท สุวรรณภูมิ ไพร์มเพลส จำกัด หน้าที่ 3 ลำดับที่ 3 (ฉบับที่ 2294) วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เล่มที่ 1