ค้นหาข้อมูลการลงประกาศ

ประกาศ บริษัท หน้าที่ ตำแหน่ง ประจำวันที่ ดูประกาศ
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท เอ็น.เอสซี.สตีล จำกัด หน้าที่ 36 ลำดับที่ 132 (ฉบับที่ 2539) วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เคเตอริ่ง จำกัด หน้าที่ 16 ลำดับที่ 50 (ฉบับที่ 2540) วันพฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน 2564 เล่มที่ 2
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท อภิวัฒน์ พัฒนา จำกัด หน้าที่ 3 ลำดับที่ 4 (ฉบับที่ 2538) วันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564 เล่มที่ 4
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท เพชรทองใบ 2004 จำกัด หน้าที่ 36 ลำดับที่ 131 (ฉบับที่ 2539) วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน เอ เอ็น ที แอคเคาน์ติ้ง กรุ๊ป จำกัด หน้าที่ 36 ลำดับที่ 130 (ฉบับที่ 2539) วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท ช้างไทย 99 จำกัด หน้าที่ 7 ลำดับที่ 17 (ฉบับที่ 2538) วันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564 เล่มที่ 3
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน เอ เอ็น ที แอคเคาน์ติ้ง กรุ๊ป จำกัด หน้าที่ 35 ลำดับที่ 129 (ฉบับที่ 2539) วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท ทรัพย์ไม้ทอง จำกัด หน้าที่ 6 ลำดับที่ 16 (ฉบับที่ 2538) วันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564 เล่มที่ 3
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท บ้านไม้อัด จำกัด หน้าที่ 6 ลำดับที่ 15 (ฉบับที่ 2538) วันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564 เล่มที่ 3
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท เพ็นเนินซูลาโปรดักซ์ จำกัด หน้าที่ 6 ลำดับที่ 14 (ฉบับที่ 2538) วันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564 เล่มที่ 3
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท ร่วมกิจ อินเตอร์ท็อปวู้ด (ไทย) จำกัด หน้าที่ 3 ลำดับที่ 3 (ฉบับที่ 2538) วันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564 เล่มที่ 4
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน เอ เอ็น ที แอคเคาน์ติ้ง กรุ๊ป จำกัด หน้าที่ 35 ลำดับที่ 128 (ฉบับที่ 2539) วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท พี.เอส.เอ. อินเตอร์-คูลลิ่ง จำกัด หน้าที่ 6 ลำดับที่ 13 (ฉบับที่ 2538) วันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564 เล่มที่ 3
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท เอเซียแรนส์ จำกัด หน้าที่ 5 ลำดับที่ 12 (ฉบับที่ 2538) วันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564 เล่มที่ 3
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน เอ เอ็น ที แอคเคาน์ติ้ง กรุ๊ป จำกัด หน้าที่ 35 ลำดับที่ 127 (ฉบับที่ 2539) วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.อี.อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต หน้าที่ 5 ลำดับที่ 11 (ฉบับที่ 2538) วันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564 เล่มที่ 3
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท เอเซียเคนดี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หน้าที่ 5 ลำดับที่ 10 (ฉบับที่ 2538) วันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564 เล่มที่ 3
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท เกรทสตาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หน้าที่ 5 ลำดับที่ 9 (ฉบับที่ 2538) วันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564 เล่มที่ 3
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท เอเซียเคนดี้ จำกัด หน้าที่ 4 ลำดับที่ 8 (ฉบับที่ 2538) วันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564 เล่มที่ 3
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท สุขศิริ วู้ดเทรดดิ้ง จำกัด หน้าที่ 4 ลำดับที่ 7 (ฉบับที่ 2538) วันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564 เล่มที่ 3
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท เอเซีย เทคโนเอซ จำกัด หน้าที่ 4 ลำดับที่ 6 (ฉบับที่ 2538) วันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564 เล่มที่ 3
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน K.WORLD CO.,LTD. หน้าที่ 35 ลำดับที่ 126 (ฉบับที่ 2539) วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท เอเซีย นาการ่า จำกัด หน้าที่ 3 ลำดับที่ 2 (ฉบับที่ 2538) วันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564 เล่มที่ 4
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท ทรัพย์สึพันค้าไม้ จำกัด หน้าที่ 4 ลำดับที่ 5 (ฉบับที่ 2538) วันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564 เล่มที่ 3
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท เอส.ซัพพลาย จำกัด หน้าที่ 34 ลำดับที่ 125 (ฉบับที่ 2539) วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564 เล่มที่ 1