ค้นหาข้อมูลการลงประกาศ

ประกาศ บริษัท หน้าที่ ตำแหน่ง ประจำวันที่ ดูประกาศ
เรื่อง ประชุมกรรมการ บริษัท กรพิพัฒน์ธน จำกัด หน้าที่ 11 ลำดับที่ 33 (ฉบับที่ 3049) วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566 เล่มที่ 1
เรื่อง บริษัท เชียนเต่า ทูลส์ จำกัด หน้าที่ 6 ลำดับที่ 15 (ฉบับที่ 3067) วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566 เล่มที่ 1
เรื่อง บริษัท ปลูกมิตรอุตสาหกรรม จำกัด หน้าที่ 6 ลำดับที่ 14 (ฉบับที่ 3067) วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566 เล่มที่ 1
เรื่อง บริษัท เอ็นวายกู๊ดวิลเพรส (2000) จำกัด หน้าที่ 6 ลำดับที่ 13 (ฉบับที่ 3067) วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566 เล่มที่ 1
เรื่อง บริษํท ตั้งตรงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด หน้าที่ 5 ลำดับที่ 12 (ฉบับที่ 3067) วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท พีเอสพี อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด หน้าที่ 5 ลำดับที่ 11 (ฉบับที่ 3067) วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท เชียนเต่า (ประเทศไทย) จำกัด หน้าที่ 5 ลำดับที่ 10 (ฉบับที่ 3067) วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน MC METAL SERVICE ASIA (THAILAND) CO., LTD. หน้าที่ 10 ลำดับที่ 32 (ฉบับที่ 3049) วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท วิชุปา เซอร์วิสเซส แอนด์ ลอว์ จำกัด หน้าที่ 10 ลำดับที่ 31 (ฉบับที่ 3049) วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บจ. สำนักกฎหมาย ซี.เอ.แอล หน้าที่ 10 ลำดับที่ 30 (ฉบับที่ 3049) วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท เซอิโระ (ประเทศไทย) จำกัด หน้าที่ 8 ลำดับที่ 22 (ฉบับที่ 3051) วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท อาร์ ดับเบิลยู แมชชีนเนอรี่ จำกัด หน้าที่ 7 ลำดับที่ 18 (ฉบับที่ 3060) วันจันทร์ ที่ 03 เมษายน 2566 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท สยามกำลาภ จำกัด หน้าที่ 7 ลำดับที่ 17 (ฉบับที่ 3060) วันจันทร์ ที่ 03 เมษายน 2566 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท อีอีซี เซอร์วิส จำกัด หน้าที่ 5 ลำดับที่ 12 (ฉบับที่ 3055) วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2566 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท ยูเนี่ยนคอนสตรัคชั่น แอนด์ซัพพลาย จำกัด หน้าที่ 5 ลำดับที่ 11 (ฉบับที่ 3055) วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2566 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน โปรคิวร์เมนต์ เซนเตอร์(ประเทศไทย) หน้าที่ 6 ลำดับที่ 16 (ฉบับที่ 3060) วันจันทร์ ที่ 03 เมษายน 2566 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท บัวทองธานี จำกัด หน้าที่ 10 ลำดับที่ 29 (ฉบับที่ 3049) วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน chaiwuth หน้าที่ 9 ลำดับที่ 28 (ฉบับที่ 3049) วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท หน้าที่ 8 ลำดับที่ 21 (ฉบับที่ 3051) วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 เล่มที่ 1
เรื่อง บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด หน้าที่ 18 ลำดับที่ 0 (ฉบับที่ 3048) วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 เล่มที่ 1
เรื่อง บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด หน้าที่ 18 ลำดับที่ 0 (ฉบับที่ 3048) วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษํท เต็มสุข 2019 จำกัด หน้าที่ 5 ลำดับที่ 9 (ฉบับที่ 3067) วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บจก.ทรานซี โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) หน้าที่ 18 ลำดับที่ 62 (ฉบับที่ 3048) วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท ทรานซี ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หน้าที่ 18 ลำดับที่ 61 (ฉบับที่ 3048) วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท โชคปราณี (เจริญรัถ) จำกัด หน้าที่ 6 ลำดับที่ 14 (ฉบับที่ 3065) วันเสาร์ ที่ 08 เมษายน 2566 เล่มที่ 1