ค้นหาข้อมูลการลงประกาศ

ประกาศ บริษัท หน้าที่ ตำแหน่ง ประจำวันที่ ดูประกาศ
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท เอ็ม.เอ.แม็ก กรุ๊ป จำกัด หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1 (ฉบับที่ 3345) วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2567 เล่มที่ 2
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท ไทยโฮมเพ้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด หน้าที่ 22 ลำดับที่ 80 (ฉบับที่ 3346) วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2567 เล่มที่ 2
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท ณฐกร โฆษณา (2019) จำกัด หน้าที่ 22 ลำดับที่ 79 (ฉบับที่ 3346) วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2567 เล่มที่ 2
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท 8-โฟล์ก จำกัด หน้าที่ 14 ลำดับที่ 46 (ฉบับที่ 3344) วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2567 เล่มที่ 2
เรื่อง บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด หน้าที่ 15 ลำดับที่ 0 (ฉบับที่ 3344) วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2567 เล่มที่ 3
เรื่อง บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด หน้าที่ 15 ลำดับที่ 0 (ฉบับที่ 3344) วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2567 เล่มที่ 3
เรื่อง บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด หน้าที่ 15 ลำดับที่ 0 (ฉบับที่ 3344) วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2567 เล่มที่ 3
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท ดิ แอปเพรนทิช เอ็ดดูเคชั่น จำกัด หน้าที่ 8 ลำดับที่ 18 (ฉบับที่ 3357) วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท รันสเต็ป จำกัด หน้าที่ 7 ลำดับที่ 17 (ฉบับที่ 3357) วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท เอ็ดยูเคชั่น แม็กซ์ จำกัด หน้าที่ 7 ลำดับที่ 16 (ฉบับที่ 3357) วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท เดอะวิสดอมไทม์ จำกัด หน้าที่ 7 ลำดับที่ 15 (ฉบับที่ 3357) วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท เยส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด หน้าที่ 7 ลำดับที่ 14 (ฉบับที่ 3357) วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท ดิเอสเซนส์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด หน้าที่ 6 ลำดับที่ 13 (ฉบับที่ 3357) วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท เลอร์นบาลานซ์ จำกัด หน้าที่ 6 ลำดับที่ 12 (ฉบับที่ 3357) วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน สมาคมสร้างเสริมสารัตถะทางการศึกษา หน้าที่ 6 ลำดับที่ 11 (ฉบับที่ 3357) วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท เรสท์โน๊ต จำกัด หน้าที่ 6 ลำดับที่ 10 (ฉบับที่ 3357) วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท อีเอ็นซี วิคทอรี่ เมเนจเม้นท์ จำกัด หน้าที่ 5 ลำดับที่ 9 (ฉบับที่ 3357) วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท เซียร์ซอฟต์(ประเทศไทย) จำกัด หน้าที่ 5 ลำดับที่ 8 (ฉบับที่ 3357) วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด หน้าที่ 5 ลำดับที่ 7 (ฉบับที่ 3357) วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท โอเพ่น สกอล่าร์ จำกัด หน้าที่ 5 ลำดับที่ 6 (ฉบับที่ 3357) วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท เดอะ นิวตัน จำกัด หน้าที่ 3 ลำดับที่ 5 (ฉบับที่ 3357) วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เล่มที่ 1
เรื่อง บริษัท เอ็นคอนเซ็ปท์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด หน้าที่ 3 ลำดับที่ 4 (ฉบับที่ 3357) วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เล่มที่ 1
เรื่อง บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด หน้าที่ 26 ลำดับที่ 0 (ฉบับที่ 3345) วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2567 เล่มที่ 1
เรื่อง บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด หน้าที่ 26 ลำดับที่ 0 (ฉบับที่ 3345) วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2567 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท จงเจริญ โลจิสติกส์ จำกัด หน้าที่ 14 ลำดับที่ 45 (ฉบับที่ 3344) วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2567 เล่มที่ 2