หนังสือพิมพ์ ข่าวผู้ถือหุ้น ฉบับล่าสุด

ขั้นตอนการลงประกาศ ข่าวผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประกาศ

มติทั่วไป ลงประกาศหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง ก่อนวันจัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

มติพิเศษ ลงประกาศหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง ก่อนวันจัดประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

หมายเหตุ: สำหรับประชุมรับรองงบการเงินประจำปี รอบระยะบัญชี ต้องนัดประชุมภายใน 4 เดือน

อัตราค่าลงประกาศ

อัตราค่าลงประกาศข่าวผู้ถือหุ้น
รายการ ราคาบุคคลทั่วไป ราคาสมาชิก
1 กรอบ 300 250
แพคเกจ 1 (10 กรอบ) 2,700 2,380
แพคเกจ 2 (30 กรอบ) 7,650 6,750
แพคเกจ 3 (50 กรอบ) 12,000 10,650
หมายเหตุ: 1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
2. (1 แพคเกจ / 1 ใบกำกับภาษี)

ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ใหม่/เข้าสู่ระบบ

● เข้าหน้าเว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ ‘ข่าวผู้ถือหุ้น’ ที่ www.ThaiCorporateNews.com

● สมัครสมาชิกเว็บไซต์ จากนั้น กรอกข้อมูล เลือกติ๊กถูกในกรอบสี่เหลี่ยม และกด ‘ตกลง’

● เข้าสู่ระบบ LOGIN โดยใช้ E-MAIL และ PASSWORD