ค้นหาข้อมูลการลงประกาศ

ประกาศ บริษัท หน้าที่ ตำแหน่ง ประจำวันที่ ดูประกาศ
เรื่อง ประชุมวิสามัญ เลิกบริษัท บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ แอดไวเซอร์รี่ จำกัด หน้าที่ 6 ลำดับที่ 16 (ฉบับที่ 2345) วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท พี.ซี.ทูน่า โปรดักส์ จำกัด หน้าที่ 6 ลำดับที่ 15 (ฉบับที่ 2345) วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมวิสามัญ ย้ายสำนักงานใหญ่ข้ามจังหวัด บริษัท เอส เอส เซอร์วิส เอ็กซ์เพรส จำกัด หน้าที่ 6 ลำดับที่ 14 (ฉบับที่ 2345) วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน RESET Carbon (Thailand) Ltd. หน้าที่ 6 ลำดับที่ 13 (ฉบับที่ 2345) วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บจ.ยู ไลค์ มีเดีย หน้าที่ 5 ลำดับที่ 12 (ฉบับที่ 2345) วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท ซี แชนเนล (ประเทศไทย) จำกัด หน้าที่ 5 ลำดับที่ 11 (ฉบับที่ 2345) วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท อุ๊คบี จำกัด หน้าที่ 5 ลำดับที่ 10 (ฉบับที่ 2345) วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมวิสามัญ เพิ่มทุน บริษัท แคบบริค (ไทยแลนด์) จำกัด หน้าที่ 5 ลำดับที่ 9 (ฉบับที่ 2345) วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท เอเบิล เวิร์คส จำกัด หน้าที่ 4 ลำดับที่ 8 (ฉบับที่ 2345) วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท แหล่งน้ำไทย จำกัด หน้าที่ 4 ลำดับที่ 7 (ฉบับที่ 2345) วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท กิจการร่วมค้า อะควอ ออร่า จำกัด หน้าที่ 4 ลำดับที่ 6 (ฉบับที่ 2345) วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท เอเบิล วอเตอร์ รีซอสเซส จำกัด หน้าที่ 4 ลำดับที่ 5 (ฉบับที่ 2345) วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมอื่น ๆ บริษัท เคสเวิร์ค คอมพิวเตอร์ จำกัด หน้าที่ 3 ลำดับที่ 4 (ฉบับที่ 2345) วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด หน้าที่ 3 ลำดับที่ 3 (ฉบับที่ 2345) วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เล่มที่ 1
เรื่อง บริษัท เอเดนชา (ประเทศไทย) จำกัด หน้าที่ 3 ลำดับที่ 2 (ฉบับที่ 2345) วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เล่มที่ 1
เรื่อง ประชุมสามัญรับรองงบการเงิน บริษัท มารูยู (ไทยแลนด์) จำกัด หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1 (ฉบับที่ 2345) วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เล่มที่ 1