โปรโมชั่น

เเพคเกจ จำนวนกรอบ จำนวนเงิน หมายเหตุ
*สิทธิพิเศษ สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1 กรอบ (รวมภาษีแล้ว)* 1 กรอบ 250

เฉลี่ยราคากรอบละ 250 บาท

บุคคลทั่วไป : 1 กรอบ (รวมภาษีแล้ว) 1 กรอบ 300

เฉลี่ยราคากรอบละ 300 บาท

*** ราคาสมาชิกวารสาร : แพคเกจ 1 (รวมภาษีแล้ว) *** 10 กรอบ 2,380

เฉลี่ยราคากรอบละ 238 บาท

*** ราคาสมาชิกวารสาร : แพคเกจ 2 (รวมภาษีแล้ว) *** 30 กรอบ 6,750

เฉลี่ยราคากรอบละ 225 บาท

*** ราคาสมาชิกวารสาร : แพคเกจ 3 (รวมภาษีแล้ว) *** 50 กรอบ 10,650

เฉลี่ยราคากรอบละ 213 บาท

ราคาบุคคลทั่วไป : แพคเกจ 1 (รวมภาษีแล้ว) 10 กรอบ 2,700

เฉลี่ยราคากรอบละ 270 บาท

ราคาบุคคลทั่วไป : แพคเกจ 2 (รวมภาษีแล้ว) 30 กรอบ 7,650

เฉลี่ยราคากรอบละ 255 บาท

ราคาบุคคลทั่วไป : แพคเกจ 3 (รวมภาษีแล้ว) 50 กรอบ 12,000

เฉลี่ยราคากรอบละ 240 บาท

*สิทธิพิเศษ สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4 กรอบ (รวมภาษีแล้ว)* 4 กรอบ 1,000

เฉลี่ยราคากรอบละ 250 บาท

ราคาบุคคลทั่วไป : 4 กรอบ (รวมภาษีแล้ว) 4 กรอบ 1,200

เฉลี่ยราคากรอบละ 300 บาท