โปรโมชั่น

เเพคเกจ จำนวนกรอบ จำนวนเงิน หมายเหตุ
1 กรอบ (ราคาสมาชิกวารสารธรรมนิติ) 1 กรอบ 250

เฉลี่ยราคากรอบละ 250 บาท

1 กรอบ (ราคาบุคคลทั่วไป) 1 กรอบ 300

เฉลี่ยราคากรอบละ 300 บาท

แพ็กเกจซื้อ 5 กรอบ + แถมฟรี 1 กรอบ (ราคาสมาชิกวารสารธรรมนิติ) 6 กรอบ 1,250

เฉลี่ยราคากรอบละ 208.33333333333 บาท

แพ็กเกจซื้อ 5 กรอบ + แถมฟรี 1 กรอบ (ราคาบุคคลทั่วไป) 6 กรอบ 1,500

เฉลี่ยราคากรอบละ 250 บาท

แพ็กเกจซื้อ 10 กรอบ + แถมฟรี 3 กรอบ (ราคาสมาชิกวารธรรมนิติ) 13 กรอบ 2,500

เฉลี่ยราคากรอบละ 192.30769230769 บาท

แพ็กเกจซื้อ 10 กรอบ + แถมฟรี 3 กรอบ (ราคาบุคคลทั่วไป) 13 กรอบ 3,000

เฉลี่ยราคากรอบละ 230.76923076923 บาท