สั่งซื้อ

แพ็กเกจ จำนวนกรอบ จำนวนเงิน หมายเหตุ
1 กรอบ (ราคาสมาชิกวารสารธรรมนิติ) 1 กรอบ 250

เฉลี่ยราคากรอบละ 250.00 บาท

1 กรอบ (ราคาบุคคลทั่วไป) 1 กรอบ 300

เฉลี่ยราคากรอบละ 300.00 บาท

4 กรอบ (ราคาสมาชิกวารสารธรรมนิติ) 4 กรอบ 1,000

เฉลี่ยราคากรอบละ 250.00 บาท

4 กรอบ (ราคาบุคคลทั่วไป) 4 กรอบ 1,200

เฉลี่ยราคากรอบละ 300.00 บาท

แพ็กเกจ 1 (10 กรอบ ราคาสมาชิกวารสารธรรมนิติ) 10 กรอบ 2,380

เฉลี่ยราคากรอบละ 238.00 บาท

แพ็กเกจ 1 (10 กรอบ ราคาบุคคลทั่วไป) 10 กรอบ 2,700

เฉลี่ยราคากรอบละ 270.00 บาท

แพ็กเกจ 2 (30 กรอบ ราคาสมาชิกวารสารธรรมนิติ) 30 กรอบ 6,750

เฉลี่ยราคากรอบละ 225.00 บาท

แพ็กเกจ 2 (30 กรอบ ราคาบุคคลทั่วไป) 30 กรอบ 7,650

เฉลี่ยราคากรอบละ 255.00 บาท

แพ็กเกจ 3 (50 กรอบ ราคาสมาชิกวารสารธรรมนิติ) 50 กรอบ 10,650

เฉลี่ยราคากรอบละ 213.00 บาท

แพ็กเกจ 3 (50 กรอบ ราคาบุคคลทั่วไป) 50 กรอบ 12,000

เฉลี่ยราคากรอบละ 240.00 บาท